Kho Gò Dầu

         Bao gồm Kho Gò Dầu 
Tổng diện tích kho      :  13.600 m2
Địa chỉ                        :   thuộc tỉnh Đồng Nai
Năng lực chứa hàng   :   80.000 tấn
Hàng hóa                    :   Than đá nhập khẩu        
Hệ thống kho bãi rộng lớn, vị trí giao thông thuận lợi.
Cơ sở vật chất đầy đủ (máy sàng than, xe xúc, xe tải, ...)
Đội ngũ nhân viên giao nhận chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm