Xi măng hỗn hợp PCB40 bao / PCB40 xá
        Xi Portland hỗn hợp PCB40 bao với chất lượng cao, ổn định cường độ ban đầu phát triển nhanh, độ mịn và hàm lượng khoáng Silicat cao, hàm lượng kiềm và vôi tự do thấp, thời gian đông kết hợp lý, có khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn. Do vậy, xi măng FICO được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực xây dựng như: xây, tô, đúc đan, cống, đổ đà, sàn, cột…

        Xi Portland hỗn hợp PCB40 xá được xác định là mặt hàng chiến lược, cho nên ngay từ ban đầu công ty đã cho ra một loại sản phẩm có chất lượng cao vượt trội với cường độ 03 ngày tối thiểu 28 MPa, 28 ngày tối thiểu 50 MPa, thời gian đông kết hợp lý, khả năng chống xâm thực tốt, bền trong môi trường nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ giãn nở và độ co ngót thấp… nên được áp dụng rộng rãi cho các trạm trộn bê tông, các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi…

                                                           Đặc tính kỹ thuật xi măng FICO