THÉP DỰ ỨNG LỰC (Cáp / Dây Dự Ứng Lực) VỀ HẢI PHÒNG Google Bookmarks

1/Cáp dự ứng lực    : SOUTHERN PC STEEL (Xuất xứ: Malaysia)
   Kích cỡ                :  12.7 / 15.24MM

2/Cáp dự ứng lực    : OSSEN (Xuất xứ: Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  15.24MM

3/Dây dự ứng lực    :  NANTON (Xuất xứ: Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  7.1 / 9.0 / 10.7 MM 

4/Dây dự ứng lực    :  TIANJIN (Xuất xứ: Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  5.0 / 7.0 MM 

   Chất lượng           :  Hàng loại 1
  
CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM - GIÁ CẠNH TRANH.

Điều kiện giao hàng theo trọng lượng net trên bao bì hàng hóa tại kho bên bán (Hải Phòng) hoặc tại chân công trình theo yêu cầu bên mua.

Vui lòng liên hệ
Hotline : 0933 686 879
E-mail  : info@ficotrading.com.vn
Thông tin nổi bật