THÉP DỰ ỨNG LỰC (Cáp / Dây Dự Ứng Lực) VỀ TP.HCM Google Bookmarks

1/Cáp dự ứng lực    : GLOBAL (Xuất xứ :  Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  12.7MM

2/Cáp dự ứng lực    : SIAM (Xuất xứ :  Thái Lan)
   Kích cỡ                :  12.7 / 15.24MM

3/Cáp dự ứng lực    : SOUTHERN PC Steel (Xuất xứ :  Malaysia)
   Kích cỡ                :  15.24MM

4/Cáp dự ứng lực    : OSSEN (Xuất xứ :  Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  12.7 / 15.24MM

5/Dây dự ứng lực    :  TIANJIN (Xuất xứ :  Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  5.0 / 6.0 / 7.0MM 

6/Dây dự ứng lực    :  NANTON (Xuất xứ :  Trung Quốc)
   Kích cỡ                :  7.1 / 9.0 / 10.7MM 

   Chất lượng           :  Hàng loại 1
  
CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM - GIÁ CẠNH TRANH.

Điều kiện giao hàng theo trọng lượng net trên bao bì hàng hóa tại kho bên bán (Tp.HCM) hoặc tại chân công trình theo yêu cầu bên mua.

Vui lòng liên hệ
Hotline : 0933 686 879
E-mail  : info@ficotrading.com.vn
Thông tin nổi bật