Kho Gò Dầu Google Bookmarks

         Bao gồm Kho Gò Dầu A và Kho Gò Dầu B
         Tổng diện tích kho     :  13.600 m2
         Địa chỉ                      :   thuộc tỉnh Đồng Nai
         Năng lực chứa hàng  :   80.000 tấn
         Hàng hóa                  :   Than đá        
         Hệ thống kho bãi rộng lớn, vị trí giao thông thuận lợi.
         Cơ sở vật chất đầy đủ (máy sàng than, xe xúc, xe tải, ...)
         Đội ngũ nhân viên giao nhận chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm

Thông tin nổi bật
Đối tác