Dây Thép Dự Ứng Lực (PC WIRE)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP DÂY CƯỜNG ĐỘ CAO -
TIÊU CHUẨN ASTM A421-2002