Thanh Thép Dự Ứng Lực (PC BAR)



Liên hệ : Chị Dương Lan Hương : 0908 687 816 - Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Anh Võ Bá Trung         : 0909 259 899 - Nhân viên kinh doanh