Thanh Thép Dự Ứng Lực (PC BAR)Liên hệ          : Chị Dương Lan Hương : 0908 687 816 - Trưởng ban Xuất Nhập Khẩu
                       Anh Võ Bá Trung         : 0909 259 899 - Nhân viên kinh doanh     


Đối tác