Thép Cuộn
  • Kích cỡ       :  Ø 6  ÷ Ø 10
  • Tiêu chuẩn   :  JIS – G3505, SAE 1006 – 1008B
  • Mac thép     :  SWR M 10, SWR M 20
  • Xuất xứ        :  Việt Nam, Trung Quốc...

            Người liên hệ:

            Trưởng ban dự án

            Ông Võ Minh Thanh

            ĐT: 0919 315 365


Phương thức giao hàng  : theo thỏa thuận giữa 2 bên

Phương thức thanh toán : theo thỏa thuận giữa 2 bên