Thép Cây Vằn

·       Kích cỡ          :   D10 ÷ D43 x 11.7m

·       Tiêu chuẩn      :  TCVN 1651-85, JIS – G3112, JIS –G3101, ASTM - A615, ASTM - A615M

·       Mac thép        :  CI, CII, CIII, SD295, SD390, SS 400, GR 40, GR 60

·       Xuất xứ           :  Việt Nam


            Người liên hệ:

            Trưởng ban dự án

            Ông Võ Minh Thanh

            ĐT: 0919 315 365


     Phương thức giao hàng  : theo thỏa thuận giữa 2 bên

     Phương thức thanh toán : theo thỏa thuận giữa 2 bên


Đối tác