Thép Pomina (POM): Quý 1/2016 lãi hơn 30 tỷ đồng, cao hơn mức lãi cả năm 2015 Google Bookmarks

CTCP Thép Pomina (mã CK: POM) là doanh nghiệp thép tiếp theo công bố mức lợi nhuận quý 1 tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 mới được doanh nghiệp này công bố thì mức doanh thu thuần hợp nhất của POM trong quý 1/2016 đạt hơn 2.188 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015. Trong đó doanh thu tiêu thụ thép nội địa chiếm tỷ trọng cao nhất đạt hơn 1.873 tỷ đồng, tăng gần 6% so với quý 1/2015, tuy nhiên doanh thu thép xuất khẩu chỉ đạt hơn 319 tỷ đồng, giảm gần 18% cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm giúp POM lãi gộp gần 111 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ 2015.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, POM ghi nhận lãi ròng hợp nhất hơn 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 34 tỷ đồng. Con số lãi riêng quý 1/2016 còn cao hơn cả mức lãi của cả năm 2015 tuy nhiên lỗ lũy kế tính tới thời điểm 31/3/2016 của POM vẫn là hơn 159 tỷ đồng, giảm so với mức 212 tỷ đồng đầu năm.

Tính đến 31/3/2016, tổng tài sản của POM đạt gần 6.270 tỷ đồng, giảm gần 12% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là khoản mục hàng tồn kho từ 2.176 tỷ đồng đầu kỳ chỉ còn gần 1.397 tỷ đồng tương đương mức giảm 779 tỷ đồng.

Vào ngày 28/4 vừa qua, POM đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, theo đó cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với mức doanh thu 10.000 tỷ đồng và 250 tỷ đồng LNST, cao gấp hơn 8 lần kết quả đạt được của năm 2015 (27,47 tỷ đồng). Như vậy với kế hoạch này mặc dù quý 1/2016 lãi cao nhưng POM mới chỉ hoàn thành được 12% kế hoạch cả năm.

Theo biên bản đại hội, tại phần trả lời ý kiến cổ đông, chủ tịch HĐQT công ty cho biết dự án cán 500 ngàn tấn công ty đã có kế hoạch đầu tư từ năm 2010 nhưng sau đó thị trường BĐS chưa tốt nên dừng lại. Mục tiêu năm nay kiếm lợi nhuận cho cổ đông nên công ty sẽ đầu tư dự án này vào thời điểm thích hợp. Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, kế hoạch doanh thu chỉ là dự báo dự vào giá nguyên vật liệu, lợi nhuận 250 tỷ đồng là con số khiêm tốn, trước đây công ty cũng đã có lợi nhuận 400 đến 500 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT công ty cũng cho biết dự kiến lợi nhuận năm 2016 sẽ bù lỗ lũy kế 212 tỷ đồng, nếu lợi nhuận nhiều hơn mong đợi sẽ chia cổ tức từ năm 2016.

Kết thúc quý 1/2016, cùng với các cổ phiếu thép khác, cổ phiếu POM cũng đã tăng giá “khủng” từ ~7.000 đồng đầu năm lên 10.400 đồng hiện tại, mức tăng đạt đến hơn gấp rưỡi.


Theo InfoNet/HSX
Thông tin nổi bật