Quyết định bổ nhiệm Bà Tô Vân Châu Google Bookmarks

Vào lúc 15h00 ngày 31/12/2015 tại phòng họp Tổng Công ty, Ban Giám đốc Công ty Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO đã công bố Quyết định số 287/QĐ-TMFiCO  bổ nhiệm Bà Tô Vân Châu- Luật sư, Cử nhân Luật , Phó Trưởng Pháp chế và quản lý công nợ khách hàng giữ chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và quản lý công nợ khách hàng, kể từ ngày 01/01/2016 dưới sự chứng kiến của đồng chí Hồ Đình Thuần- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty VLXD Số 1 (FiCO), ông Trịnh Bửu Tuân- Giám đốc công ty, cùng các Phó Giám đốc, trưởng Phó phòng Công ty thương mại vật liệu xây dựng FiCO.

Ông Trịnh Bửu Tuân- GĐ Cty TM VLXD FiCO trao quyết định cho Bà Tô Vân Châu Thông tin nổi bật