Cọc cừ
Kích cỡ       : 400 X 170 X 15.5 X 12M, loại 76.1kg/m (Cừ loại 4)
                     400 X 125 X 13.0 X 12M, loại 60.0kg/m (Cừ loại 3)

Chủng loại   : JIS A5528 SY295 - Loại 3 & 4 & 5
Xuất xứ       : Hàn Quốc, Nhật Bản (Hyundai - Nippon - Sumitomo)

Liên hệ         : Hotline : 0933 686 879
                      E-mail  : info@ficotrading.com.vn
 


Tiêu chuẩn Thép Cọc Cừ Larsen
Đối tác