Cọc cừ larsen
Kích cỡ       : 400 x 170 x 15.5 x 12M, loại 76.1kg/m (Cừ loại 4)
400 x 125 x 13.0 x 12M, loại 60.0kg/m (Cừ loại 3)

Chủng loại  : JIS A5528 SY295 - Loại 3 & 4 & 5
Xuất xứ      : Hàn Quốc, Nhật Bản (Hyundai - Nippon - Sumitomo)

Liên hệ       : 
 Mr. Bảo : 0916 297 139 - Trưởng Phòng Kinh Doanh Thép Công Nghiêp
Email: quocbao@ficotrading.com.vnTiêu chuẩn Thép Cọc Cừ Larsen