Clinker
Clinker rời được mua bán trong hợp đồng đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam TCVN 7024 – 2002 và thỏa mãn được các yêu cầu sau :

Stt

Các chỉ tiêu

ĐVT

Yêu cầu kỹ thuật

1

Thành phần hóa – SiO2

%

18 – 26

a

- Al2O3

%

3 – 8

b

- Fe2O3

%

2 – 5

c

- CaO

%

58 – 67

d

- MgO

%

<=5

e

- CaO (tự do)

%

<=2

2

Hàm lượng cặn không tan (CKT)

%

<=0.75

3

Hàm lượng mất khi nung (MKN)

%

<=1

4

Cường độ nén sau 3 ngày +/ - 45 phút

MPa

>=25

5

Cường độ nén 28 ngày +/ - 08 giờ

MPa

>=50

6

Độ ẩm

%

<=1

7

Màu sắc

Tham khảo

Xám


Sản phẩm cùng loại