Xỉ lò cao

Xỉ lò cao là phế thải của ngành công nghiệp luyện gang thép ở dạng hạt có đường kính 100 – 200 mm, được dùng trong sản xuất xi măng nhằm giảm thiểu lượng clinker trong sản xuất xi măng, góp phần hạn chế lượng khí thải từ quá trình nung clinker . Xỉ lò cao pha vào làm nguyên liệu sản xuất xi măng thì chuyển hóa thành xi măng Portland và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

Thành phần hóa học : CaO # 35 – 45 %

                                     SiO2 # 30 – 40%

                                     Al2O3 # 10 – 20%

                                     MgO # 2 – 20%


Sản phẩm cùng loại